logo 
Home > Visie

Leven is ontdekken!

Volgen en leiden: hoe leren wij?
Het grootste deel van ons leven en leren ontwikkelt zich door het volgen van voorbeelden (sociale omgeving, onderwijs, stage, werkervaring). We leren van buiten-naar-binnen. We volgen anderen, en we vergeten onze eigen waarneming te gebruiken en te waarderen.

Voorheen was dit geen probleem. De werkgever zorgde voor 'lifetime-employement'.  Nu is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan en ontwikkeling.

Werkgevers verwachten dat hun medewerkers dit ook zondermeer kunnen, maar velen zijn nog ingesteld op ' volgen '.

Ons loopbaanprogramma is gericht op het ' leiding geven ' aan het persoonlijk ontwikkelingsproces.


Leren in de uiterlijke levenslijn 

  • volgen van voorbeelden van anderen - kennisoverdracht 
  • leren van buiten naar binnen.

Leren in de innerlijke levenslijn 

  • volgen van eigen waarnemngen.
  • leren van binnen naar buiten