logo 

Kees de Waard

Sinds 1 januari 2007 heeft Kees de dagelijkse leiding binnen De Waard Consult.

Vanaf 1973 tot 2007 was hij werkkzaam in de financiële sector. Hij heeft diverse leidinggevende functies bekleed op het gebied van risicomanagement en organisatie- advieswerk. In zijn werk speelde reflectie op het eigen functioneren en begeleiden en coachen van medewerkers in hun ontwikkeling, een markante rol.  

Kees is coördinator van de opleiding en onderhoudt de externe contacten met het werkveld.

Kees is geregistreerd gebruiker van de Emplaybility Check (Match Care) en het nabespreken van de rapportages. 

 

Onderwerpen waarin Kees zich ontwikkeld heeft:

- organisatieadvies

- startersbegeleiding

- motivatiecoaching en bemiddeling.