logo 
Home > Publicaties > Artikelen

 

Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Artikel geplubiceerd in Tijdschrift voor Coaching Nr 03, 2010 (pdf)

 

Zelfkennis in loopbaanontwikkeling. Omgaan met het "één - twee - veel - verhaal"
Artikel gepubliceerd in de bundel, verschenen naar aanleiding van het Afscheids-
symposium van Rupert Spijkerman van de Fontys Hogeschool in Tilburg, 2006 (pdf)

 "Ga nou maar je eigen weg. Gesprek met loopbaanadviseur Eva de Waard"
Forum (uitg. van de Landelijke Ver. Voor Supervisie & andere Begeleidingsvormen)
12e jaargang 2006 - nummer 3 - pagin 13 -14 (pdf)

 
De zin of onzin van certificering.
Artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Coaching Nr 03, 2005 (pdf)

Levensloopregeling, voertuig of vehikel?
Artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Coaching Nr 01, 2005 (pdf)

Bouwstenen Biografisch Werken
Artikel gepubliceerd in Psycho Scriptum, uitgave van de Onafhankelijke Beroepsvereniging voor  Psychosociaal werkenden, jaargang 5, zomer 2001, blz. 10 -12.