top of page

Artikelen

Artikel gepubliceerd in de bundel, verschenen naar aanleiding van het Afscheids-
symposium van Rupert Spijkerman van de Fontys Hogeschool in Tilburg, 2006 (pdf)

Forum (uitg. van de Landelijke Ver. Voor Supervisie & andere Begeleidingsvormen)
12e jaargang 2006 - nummer 3 - pagin 13 -14 (pdf)

Artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Coaching Nr 03, 2005 (pdf)

Artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Coaching Nr 01, 2005 (pdf)

Artikel gepubliceerd in Psycho Scriptum, uitgave van de Onafhankelijke Beroepsvereniging voor  Psychosociaal werkenden, jaargang 5, zomer 2001 (pdf)

Paper Stack and Pencil
bottom of page