top of page

Friso Boogerd

Werk en leven 

Door zijn ervaring en opleiding is Friso ervan overtuigd geraakt dat effectieve supervisie zich niet moet focussen op geïsoleerd gedrag, maar de hele persoon en diens leven in hun context moet beschouwen.  

 

Register Loopbaanprofessional, geregistreerd bij CMI 

​ Voor informatie over Boogaard Coaching

Screenshot%202020-07-21%20at%2013.00_edi

Friso (1954) is jurist en theoloog. Na werkzaamheden als o.a. bedrijfsadviseur en financieel -juridisch manager is Friso sinds 1999 werkzaam als career & life coach, tegenwoordig in een eigen praktijk, Boogerd Coaching. Naast het werk studeerde hij theologie, waarbij zijn (godsdienst)psychologische specialisme gericht was op de psychologie van zingevingsprocessen tijdens coachingstrajecten. Op dit terrein heeft hij een publicatie in voorbereiding en houdt hij lezingen.

bottom of page