top of page

OPDRACHTGEVERS

Profit 

ABN AMRO

ASML

Bam Personeelsdiensten

Elffers & Partners

ING

KLM

KPMG

Kunstenaars & Co

NS

RABO

Randstad HR Solutions BV

Rijnland Zorggroep

Thaeles

Tijdschrift voor Coaching

Non - Profit

Dienst Justitiële Inrichtingen

Fontys Hogescholen

Gemeenten:

   o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen, Woerden, IJsselstein, Zoetermeer

Hoge School Utrecht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie

NOLOC

ROC Groningen

ROC Heerenveen

Vereniging Natuurmonumenten

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit Wageningen

UWV  

bottom of page