top of page

De Veldheer en de Danseres

Omgaan met je levensverhaal. Over loopbaanbegeleiding en coaching. Eva de Waard

In dit boek wordt een stap voorwaarts gezet op weg naar een systematische en methodische onderbouwing van de biografische aanpak. Er wordt inzicht gegeven hoe een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en biedt een systematische handreiking bij het doorlopen van de verschillende fasen in een coachingstraject. Een belangrijke toevoeging is de lichtheid van het werken met creatieve technieken, zoals de verbeelding, schrijf- en tekenopdrachten.

Dit boek leert ons te verdiepen in ons eigen, wijze levensverhaal. Keuzes die gebaseerd zijn op het levensverhaal zijn authentiek en duurzaam, ze zijn de verwerkelijking van onze essentie.

Ieder die met mensen werkt stuit vroeg of laat op de biografie, op het levensverhaal als onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Iedere coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens.  

Het boek inspireert allen die het leven in de eerste plaats beschouwen als een wezenlijke ontwikkelingskans, niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel. 

ISBN 90-441-1247 Uitgever: Garant - België

Aanbeveling

Hoe benut je een geschreven of visuele levensbiografie in een loopbaantraject? Dit boek laat goed zien hoe je als loopbaancoach levensverhalen kunt duiden en de innerlijke levenslijn van je cliënt zichtbaar maakt.

 

Als loopbaanprofessional zoek je voortdurend naar nieuwe manieren, ingangen en methodes om je cliënten verder te helpen. Inspiratie is dé voedingsbodem om tot nieuwe inzichten te komen. Zowel voor jou als voor je cliënt. 

Wij maakten voor Noloc Beroepsvereniging een top 20 van inspirerende boeken die je gelezen moet hebben (of kunt adviseren). Veel leesplezier! 
 

Door: Marcella van Doorn, Tosca Goes en Minette Aalbers

 

Screenshot 2020-07-21 at 15.53.55.png
bottom of page