top of page

Werken met het Levensverhaal

De basistechnieken in de vingers krijgen

Voor wie?

Coaches en begeleiders die:

 • het levensverhaal beschouwen als een belangrijke bron van mogelijkheden

 • in de toepassing soms 'door de bomen het bos niet meer zien'

 • enthousiast zijn maar vinden dat ze 'er onvoldoende uithalen'

 • nieuwsgierig zijn maar aarzelen hoe er systematisch mee te starten

 • zelfreflectie bij hun cliënten willen stimuleren

 • het proces van bewust sturing geven willen ondersteunen

iStock_000011991045Medium-2.jpg

Programma


In de ochtend onderzoeken we met behulp van een casus de vier niveaus in het levensverhaal (Bouwsteen 1) en de betekenins daarvan door de toepassing in de praktijk. We ontdekken patronen en plaatsen de gegevens in het model van de uiterlijke en innerlijke levenslijn (Bouwsteen 2).


In de middag staat de verbinding tussen de diverse werkvormen centraal. We bekijken wat de waarde van tekenopdrachten kan zijn en hoe cliënten hierdoor letterlijk in 'beweging' komen.​

Werkwijze

 

Deze dag zal Eva met behulp van de belangrijkste Bouwstenen ingaan op de basistechnieken uit de methode: 

 • oefenen met de uiterlijke en innerlijke levenslijn

 • werken met tekst en tekening

 • de plaats van de herinnering

 • het proces van betekenisgeving

 • de verbinding tussen levenspatronen en de loopbaan- of coachingsvraag  

Er zal volop gelegenheid zijn te oefenen in kleine groepen door middel van het uitwerken van korte opdrachten en casuïstiek.

Datum: donderdag 2 mei 2024

Duur: 1 dag, start 09.30 - 17.00

Kosten: € 295,-- (inclusief lunch)
Locatie: Javalaan 24, 3742 CP Baarn
.

Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijk bedragen de kosten per persoon € 250,-- (inclusief lunch)

Noloc-leden krijgen 10% korting onder vermelding van lidnummer op het aanmeldingsformulier.

bottom of page