Volgen en leiden hoe leren wij?

Screenshot 2020-07-21 at 14.05.16.png

Leven is ontdekken

Reflectie op eigen handelen

Dit vereist zelfkennis en verbinding met het eigen levensverhaal.

Begeleiden van mensen betekent vooral ook dat je leiding kunt geven aan jezelf. De mens als verhaal kan zichzelf alleen bewust worden via de dialoog.

Het grootste deel van ons leven en leren ontwikkelt zich door het volgen  van voorbeelden (sociale omgeving, onderwijs, stage, werkervaring). We leren van buiten - naar - binnen. We volgen anderen, en we vergeten onze eigen waarneming te gebruiken en te waarderen.

Voorheen was dit geen probleem. De werkgever zorgde voor  'lifetime-employment'. Nu is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan en ontwikkeling.

Organisaties verwachten dat medewerkers dit ook zonder meer kunnen, maar velen zijn nog ingesteld op 'volgen'.

Ons loopbaanprogramma is gericht op het leiding geven aan het persoonlijk ontwikkelingsproces.

Leren in de uiterlijke levenslijn

  • volgen van voorbeelden van anderen

  • kennisoverdracht

  • leren van buiten naar binnen

Leren in de innerlijke levenslijn

  • volgen van de eigen waarneming

  • leren van binnen naar buiten